1 Wat is marketing

 

Marketing is een manier om het beleid van een onderneming richting te geven. De belangrijkste gedachte is dat het bestaansrecht van een onderneming is dat het producten of diensten levert die problemen van klanten oplost. In ruil voor het oplossen van problemen zal de klant bereid zijn om de ondernemer hiervoor te betalen.

 

2 Wat is marketing niet

 

Vaak wordt het "aan marketing doen" gezien als het maken en verspreiden van foldertjes. Deze promotie is dan wel het meest opvallende deel van marketing, maar is alleen maar een onderdeel van de totale marktinggedachte. Ook "het voeren van gladde verkoopgesprekken" is geen marketing.

 

3 MKB marketing

 

Grote ondernemingen hebben grote marketing afdelingen die voor de hele ondernemingen het marketingbeleid bepalen. Er worden grote investeringen gedaan om het merk van de onderneming, de uitstraling, te bepalen en te verdedigen. Kleinere ondernemingen hebben dan weliswaar niet dezelfde budgetten om aan marketing uit te geven, maar een kleine onderneming heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van een grote. De belangrijkste informatie voor een goed marketingbeleid is de kennis over de klant. Bij grote ondernemingen is de marketing afdeling afhankelijk van de informatie die via de verkopers wordt binnengebracht, eventueel aangevuld met marktonderzoeken. Bij een kleine onderneming is degene die het marketingbeleid bepaalt, jij als ondernemer, direct in contact met de klant. Daardoor is bij kleine ondernemingen het startpunt voor het bepalen van het beleid veel directer en kan het beleid dus beter op de wensen van de klant gericht worden. Als je je er voor open stelt tenminste.

 

4 Marketing en innovatie

 

Innovatie is de laatste tijd een toverwoord voor succes. Echter, "in het wilde weg" innoveren leidt tot mooie nieuwe producten die niet aansluiten op de wensen van klanten. Marketing moet dan ook gebruikt worden om de wensen van de klanten in kaart te brengen, goed passende producten hiervoor te bedenken en vervolgens kan de innovatiemachine starten om precies die producten te maken. maar niet andersom.

 

5 Marketing en klantenrelaties

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het verkrijgen van een nieuwe klant 7 tot 10 keer zo veel kost als het behouden van een nieuwe. Een goed marketingbeleid zal er dan ook voor zorgen dat klanten tevreden zijn en terugkerende klanten worden. Het koesteren van klantenrelaties is een onderliggend belang bij ieder marketingbeleid van iedere onderneming.

© 2016 MKB Marketing Support