1 Een marketingplan schrijven

 

Het doel van het schrijven van een marketingplan is eigenlijk niet het marketingplan op zich. Het veel belangrijkere doel is dat je bij het schrijven van een marketingplan een stapje naar achteren doet en kijkt hoe goed jou onderneming zich richt op de behoeftes van de klanten en op welke manier je dat kan verbeteren. Het marketingplan kan daardoor de basis zijn voor verkoop acties, aanpassen van de organisatie of voor verdere productontwikkelingen.

 

2 Marketing denken

 

Eén van de belangrijkste gedachten van marketing denken is dat je jezelf verplaatst in je klant. Welk probleem van de klant ga jij oplossen met hetgeen jij met je onderneming aanbiedt? Denk niet in de producten of diensten die jij aanbiedt, maar in de problemen die jij voor je klant oplost. Alleen als je aan de wensen van je klant voldoet zal de klant bereid zijn om jouw voor je producten of diensten te betalen, en dat is uiteraard precies de bedoeling…

 

3 Marketing kijken

 

Leer jezelf aan om altijd te kijken naar slimme of minder slimme marketing om je heen. Jijzelf bent net zo goed een onderdeel van de doelgroep van heel veel ondernemingen. Daardoor kan je veel leren van de marketing experts van andere ondernemingen en daarmee ideeën opdoen om in te kunnen zetten in je eigen marketing.

 

4 SWOT analyse

 

De SWOT analyse is misschien wel het nuttigste onderdeel van het marketingplan. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threads. De sterktes en zwaktes hebben betrekking op de onderneming zelf. Waar ben je beter in en wat zijn je zwakke kanten. De kansen en bedreigingen kijken juist naar buiten. Welke ontwikkelingen zijn er op de markt waar jij je met je onderneming op beweegt in de vorm van nieuwe mogelijkheden of optredende bedreigingen. Door de mogelijkheden van je onderneming (sterktes en zwaktes) te vergelijken met de de marktontwikkelingen (kansen en bedreigingen) kan je een onderbouwde beslissing nemen over de richting die je met je onderneming op wilt gaan.

 

5 Guerrilla marketing

 

Guerrilla marketing is een manier van marketing denken. De gedachte is dat je door beter na te denken en je marketing slimmer toe te passen, marktaandeel kunt afsnoepen van veel grotere concurrenten. Als kleine onderneming ben je veel flexibeler om je marketing vorm te geven en aan te passen zodat het beter aansluit op juist jouw klanten.
6 Propositie denken

 

Een goede manier om aan de wensen van je klanten te voldoen is te denken in proposities in plaats van alleen in producten of diensten. Als je de klant eenmaal verleid hebt om je product of dienst af te nemen is de stap om er meer bij te verkopen een stuk makkelijker. Denk bijvoorbeeld aan een service contract bij een verkochte printer of geïnstalleerde keuken. Ook als je de aanvullende diensten niet eens zelf kunt leveren zal jouw aanbieding aan de klant completer kunnen worden en je klant eerder beslissen om voor jou te kiezen.

 

7 Elevator pitch

 

Zorg dat je in een paar minuten onder woorden kunt brengen waar je onderneming voor staat. Ga eerst uit welke aan klantenbehoeften jou onderneming kan voldoen en welke voordelen de klant heeft wanneer de opdracht aan jouw onderneming wordt gegund.

 

8 Marketing mix: 4 P’s

 

De 4 P's zijn het hart van de marketing gedachte en staat voor Prijs, Plaats, Product, Promotie. Bij het in de markt zetten van een nieuw product of een nieuwe dienst moet je in je marketingplan over alle 4 deze punten een goed plan hebben.

 

9 Prijs

 

Prijsbepaling kan je op verschillende manieren aanpakken. Eén manier is uit te gaan van je kostprijs en daar je gewenste winstmarge bovenop te leggen. Bepalend voor je prijsstelling zal echter altijd zijn dat jouw klant de prijs over heeft voor hetgeen jij aanbiedt. Dan wordt het plaatje al iets ingewikkelder, want dan moet je ook nadenken over de prijsstelling van concurrenten en de voordelen die je klant heeft door jouw product of dienst te kiezen. Bedenk ook dat een lage prijs door klanten gezien kan worden als een product van een lagere kwaliteit.

 

10 Meerprijs

 

Bij je prijsbepaling kan je ook uitgaan van de meerprijs van jou product ten opzichte van je concurrenten. Het idee is dat de klant al een bepaald idee heeft van een rechtvaardige prijs van een product. Als jij een hogere prijs wilt vragen moet je er voor zorgen dat je een goed verhaal hebt op de meerprijs die je vraagt te rechtvaardigen. Bij al je marketing zal je er dan voor moeten zorgen dat je het beeld schetst dat jou product net zo goed is als alle andere, alleen op juist jouw sterke punten iets beter is.

 

11 Plaats

 

De P van Plaats is in de marketing nogal breed. Het kan gaan om de keuze van de plaats waar je een winkel opent maar ook om de manier waarop je je product op de plaats van de klant krijgt. Tegenwoordig zou je hier dus ook de plaats van je webwinkel op het internet onder kunnen verstaan. Belangrijkste binnen de marketing is dat je er rekening mee houdt dat deze aspecten omdat het bepalend kan zijn voor het succes van je onderneming.
12 Product

 

Bij het marketing denken over het product moet je niet alleen uitgaan van het product op zich, maar met alles wat er bij hoort: het uitgebreide product. Het gaat dan niet alleen om het product maar ook om de verpakking, accessoires, onderhoud, installatie, aflevering en dergelijke. Soms kan je juist op die uitbreidingen het verschil maken met je concurrentie en daardoor beter scoren.

 

13 Promotie

 

Bij de promotie van je product of dienst moet je denken aan alle manieren waarop jij jezelf in de markt bekend wilt maken om tot een verkoop te komen. Het belangrijkste hierbij is dat je die promotie kiest die tegen de laagste kosten per bereikte klant het beste jouw markt weet te bereiken. Kies dus bijvoorbeeld voor een advertentie in een magazine dat door jouw doelgroep wordt gelezen in plaats van in een magazine met veel meer lezers die nooit iets van jou af zullen nemen.

 

14 Marktsegmentatie

 

Marktsegmentatie houdt in dat je bedenkt dat je actief bent op verschillende markten met verschillende soorten klanten. Als je dit jezelf realiseert kan je hier goed gebruik van maken door je marketing zo aan te passen dat je voor ieder segment de juiste marketingmix samenstelt. Het ene segment zal bijvoorbeeld veel gevoeliger zijn voor prijsaanbiedingen, terwijl een ander segment veel meer waarde hecht aan service.

 

15 Scenario denken

 

Om je marketing flexibeler te maken kan het nuttig zijn om verschillende ontwikkelingen die je verwacht naast elkaar te zetten in verschillende scenario’s. Wat zijn gevolgen als bepaalde wetgeving wijzigt, wat als je concurrent nieuwe vestigingen opent of zijn prijs sterk verlaagt. Als je deze ontwikkelingen op een rijtje zet en er voor zorgt dat je al nagedacht hebt over een plan om hier op te reageren heb je al een voorsprong met reageren.

 

16 USP’s

 

De USP’s (Unique Selling Proposition) zijn jouw unieke product eigenschappen. Wat zijn die aspecten aan jouw aanbieding die niet door je concurrenten geboden worden. Zorg dat je dit altijd in gedachte houdt in je marketing, je promotie, je verkoop en je elevator pitch. Het mooiste is wanneer deze eigenschappen goed aansluiten bij de wensen van jouw klanten maar ook dat niet eenvoudig door je concurrentie kunnen worden gekopieerd.

 

17 Sales kanalen

 

Denk bij het opstellen van je marketingplan goed na over mogelijke aanvullende verkoopkanalen. Een extra verkoopkanaal kan jouw omzet verhogen terwijl jij er zelf minder omkijken naar hebt. Wees je wel bewust van de mogelijke conflicten die ertussen de kanalen kunnen ontstaan en de mogelijke kannibalisatie van het ene kanaal op het andere.

 

18 Uitstraling

 

Bij je hele marketing moet je in de gaten blijven houden dat jij als onderneming de door jouw gewenste uitstraling vasthoudt. Als je voor jezelf bepaalt hebt dat je een luxe premium uitstraling wilt nastreven is het niet gewenst om tegelijk de goedkoopste in de markt te willen zijn. Jouw uitstraling maakt een belangrijk onderdeel uit van je promotie, als je dit niet strak vasthoudt zullen klanten niet weten wat ze aan je hebben en zijn je eerdere inspanningen voor niets geweest.

 

19 Marktonderzoek

 

Marktonderzoek heeft tot doel om te achterhalen hoe de markt waarop jij actief bent in elkaar steekt. Hoe zetten je concurrenten hun producten in de markt, welk prijspeil hebben zij gekozen, waar zijn zij beter of slechter in, op welke klanten richten zij zich… Allemaal informatie die van belang is om te bepalen wat voor jouw onderneming de beste plaats op de markt is. Marktonderzoek kan je uitbesteden, maar je loopt dan wel het risico dat de marktonderzoekers net niet die dingen oppikken die juist voor jou van belang zijn.

 

20 Concurrentie

 

Bij het opstellen van een marketingplan wordt vaak onvoldoende gekeken naar mogelijke reacties van concurrenten op acties die jij met je onderneming start. Wees er daarom altijd van bewust dat je concurrenten net zo goed op jou acties letten als jij op hun acties. Jouw promotie actie kan nog zo mooi ontworpen zijn, als de concurrent er meteen met een mooiere actie achteraan komt is het effect van jouw inspanningen stukken minder.

 

21 Keurmerken

 

Keurmerken zijn krachtig om een klant een beter gevoel te geven wanneer ze met jou in zee gaan. Ga daarom na welke keurmerken in de ogen van jou klanten van belang zijn en welke keurmerken door je concurrenten worden gebruikt. Let wel op dat ieder keurmerk zijn eisen stelt zodat je minder flexibel wordt in het kiezen van je manier van werken.

 

22 Winstgevendheid per product

 

Als je met jou onderneming meerdere producten aanbiedt is het van groot belang dat je weet op welke producten je meer winst maakt en op welke minder. Wellicht moet je je assortiment verkleinen door minder opleverende producten niet meer te leveren en daardoor je totale winstgevendheid te verbeteren.

 

23 Winstgevendheid per klant


Ook van belang is om te weten welke klanten je meer winst opleveren dan andere. Een grote klant die hoge eisen stelt en je daarom veel tijd kost kan minder winstgevend zijn dan een kleinere klant die minder eisen stelt.

© 2016 MKB Marketing Support