Inhoudsopgave 120% Marketingplan

Inleiding

1.Situatie analyse

Intern analyse (diepgravend op alle sterketes en zwaktes)

Externe analyse (Macro/ Meso/ Micro niveau met 360 graden analyse)

2. SWOT Analyse

3. Confrontatiematrix en startegische keuze

Confrontatiematrix en Strategische keuze (fundamentele keuzes tot succes)

4. Marktsegmentatie (vind je klanten)

5. Positionering van het product (wat is het totaalbeeld ik de ogen van de klant)

6. Marketingmix

Prijs/ Plaats/ Product/ Promotie (de invulling van je strategie)

7. Marketingdoelstellingen (SMART geformuleerde doelstellingen

8. Marketingstrategie (welke strategie volg je om je doelen te bereiken)

 

9. Activiteitenplan (wat doe je wanneer en hoe en met welk budget; welke guerrilla technieken pas je toe)

© 2016 MKB Marketing Support